Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Esjot Stanisław Janowski Spółka Komandytowa, z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Chrząstkowo 25 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie twojej dobrowolnej zgody.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Esjot Stanisław Janowski Spółka Komandytowa, z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Chrząstkowo 25. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Okres przechowywania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Twoje uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować przez kontakt z Esjot Stanisław Janowski Spółka Komandytowa, z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Chrząstkowo 25

Za pomocą dowolnego środka komunikacji:

  • Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,
  • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,
  • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  • Prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych

Cofnięcie zgody:

Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem maila:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania twoich danych osobowych przed jej cofnięciem.