Skip to content

ARTYKUŁY PRASOWE

MEDIA

Branschaktuellt

Rivningen av Gamla Lidingöbrons bågspann har börjat

Snart ett år har gått sedan Lilla Lidingöbron öppnade upp för gång-och cykeltrafikanterna. Nu under hösten ska Lidingöbanan kopplas på sina nya spår i samband med att rivningen av den Gamla Lidingöbron fortsätter.

ARCHITEKTURA

Zespół mieszkaniowy Fountain w warszawskim Wilanowie

Inspiracją dla architektów stał się charakterystyczny dla paryskich budynków gzyms i oplatające kwartał zabudowy balustrady.

Świat architektury

Zespół hotelowo-uzdrowiskowy Olympic Park

Inwestycja zlokalizowana została w bezpośrednim sąsiedztwie pasa nadmorskiego Kołobrzegu. W jej założeniach znalazły się: Hotel Uzdrowiskowy, Hotel Apartamentowy oraz park usytuowany po stronie północno-wschodniej kompleksu.

Baltiska

Laserskuret på Åhlénshuset

I Uppsala håller Åhlénshuset på att byta skepnad och arbetena är i full gång. Högt uppe på ytterväggarna arbetar man nu för högtryck med att montera fasadelementen som ska ge byggnaden en ny modern karaktär.

en_US